Make your own free website on Tripod.com

ביל קוסבי היה, ועודנו, אדם גדול. מצורפת חתימת ידו. תתפלאו לראות כמה אנשים, ובעקבתיהם כמה אתרים, עוסקים במלאכה המפגרת של איסוף חתימות של מפרסמים.
לחצו כאן כדי להביט ברשימה חלקית. אז למה ביל קוסבי? סתם, פשוט סתם. זה מה שיצא.