Make your own free website on Tripod.com

ישנה פרסומת אחת, שכמעט לא מובנת לי: מדובר בפרסומת למכונית שלא אזכיר כאן את שמה, בה אדם ממתין עם לוח לבן, וכאשר עוברת המכונית שאותה מפרסמים היא משאירה שפריץ בוץ על הפלקט הנ"ל. אותו אחד ממש מרוצה מעצמו, ואז מגיע ההסבר: חתימה של אלופים. הבנתם? יעני הוא רצה חתימה מהמכונית. אז זהו - אחי הקטן הכין לי חתימה של מנצחים. יפה, לא?