Make your own free website on Tripod.com

מאוחר בלילה יושבת, או יושב, המורה הנחמדה, או המורה הנחמד, ובודקת או בודק עבודות או עבודים. המוח כבר מת, אבל מה לעשות, חייבים, אז תמיד יהיה ציון, ולידו חתימה. חתימה? אולי פיסה של חתימה. ככה, מה שיוצא - יוצא. העיקר שהכל נגמר.
מצד שני - למי אכפת, אם אנחנו הבאנו עבודה מוכנה?