Make your own free website on Tripod.com

 

איך מספרים על עצמך? למען הנוחות עשיתי מעשה שלא יעשה, וחילקתי את שמונה-עשרה השנים שלי לארבעה חלקים. היה קשה, וזה מה שיצא בסוף. חוצמיזה - הוספתי קטגוריה מיוחדת המוקדשת לחג הפורים ונספחיו.

איך אמרתי עוד כשהייתי קטן - תבחרו צבע ומספר, ונראה מה יצא לכם...