Make your own free website on Tripod.com

טביעת האצבע מתוך אורנג' BU
הזדמנות נדירה לחוש מן התהילה הזמנית. געו כאן, כדי לחוש מה זה להיות מפורסם משטויות. זוהי חתימת אצבעו של עופר קניספל, אזרח בחסד.
למי שלא מכיר, אותו אחד מגלם דמות וירטואלית, בשם האזרח י'. במסווה זה, של אזרח תמים, הוא מטריד כל מיני רשויות וארגונים, ומוציא אותם אהבלים.
השיטה פשוטה: שלח מכתב עם נושא דבילי למישהו שקשור בקושי לעניין, או אפילו שקשור מאוד. מקבל המכתב לא ידע שהנושא הוא בדיחה, ולכן יעשה אחד משני דברים. או שהוא יענה לך ברצינות, או שהוא יעיף אותך מכל המדרגות. בכל מקרה, הוא יצא דפוק. למה? כי או שהוא תמים מסכן, או שהוא רשע מרושע.
יודעים מה? העיקר שעופר מרוצה. יודעים מה עוד? שיהיה לו לבריאות. העיקר שהוא יצא גברררר.

לאתר הרשמי, כאשר בהזדמנות זו אציין את מערכת הלינקים המשובחת של וואי-נט, שכל לינק אתה יכול לראות מייד לאן הוא לוקח אותך, בלי ללחוץ עליו ולחכות שעה שהאתר יעלה. מעבר לזה - אתר עשר. וואי נט.