Make your own free website on Tripod.com
טוב אין לי יותר מידי מה לומר, אז ניתן למוזיקה שלהם לדבר.
משפט יפה, הא?
הנה טביעת האצבע של סאבלימינל מורכבת מחלב, סיד וגבינה, מרוחים על פלקט עם תמונה של ים. בעצם התמונה הזאת מאוד מבטאת אותם, ואת המוזיקה שלהם.
אה, כן. סאבלימינל הם אלה ששרים את ההיפ-הופ "אני חי מיום ליום".
כבר ציינתי שאין לי יותר מידי מה לומר?

לכתבה קצרה