Make your own free website on Tripod.com
דני יתום הוא אדם גדול. ענק. מי שלא יודע למה אני אומר את זה, שיסכית אזנו, ויקשיב: דני יתום הוא ראש השב"כ לשעבר.
זהו. זה הכל. אתם לא מבינים? ראש השב"כ! הוא חייב להיות אדם גדול; אחרת, למה שמו אותו שם? כי הוא נחמד? כי הוא מתנהג יפה לזולת?
שימו לב לטביעת האצבע שלו. הצלחנו להשיג אותה בדרך-לא-דרך, לאחר מכשולים רבים. נאלצנו לחצות נהרות ואגמים, נאלצנו לצנוח ממטוסים, נאלצנו אפילו לקפוץ בחבל מאה (מאה!) פעמים. והכל בשביל מה? בשביל איזו טביעת אצבע.
וזאת כל הנקודה: דני יתום הוא אדם גדול, ולא משנה מה תאמרו. טביעת אצבע שלו שווה הכל. הכל.

לצערי, אין לינקים בעניין, חוץ מכמה דברים על אבישי רביב, שזה לא מעניין כל כך.