Make your own free website on Tripod.com
  כיצד נצייר בית
האמת, גם אני חשבתי שזאת משימה פשוטה. חשבתי - עד שגיליתי שזה לא.
בטח במוחכם עוברת עכשיו השאלה 'מה הוא רוצה מהחיים שלי'. אתם צודקים; גם אני לא האמנתי, עד שהייתי צריך.
ננתחיל מהגג. עלינו לצייר משולש שווה שוקיים, ואם ברצוננו לדייק - שווה צלעות. יהיו כאלו שיאמרו שעדיף משולש שונה צלעות, בעל זוית ראש קהה. אלו המחפפים. אנחנו מייצרים איכות.
שיטה פשוטה לציור המשולש תהיה שיקוף משולש האזהרה שבמכונית על נייר לבן, ושירטוט על פי הצורה שהוא מתווה. לאחר מכן נקטין את המשולש לגודל הרצוי במכונת צילום.
לשם האסתטיקה, נצבע את המשולש באדום, כצבעו של גג רעפים.
את גוף הבית נצייר בעצרת קוביות דומינו, וקוביות משחק, על פי המתואר בציור. אין צורך להקפיד בעניין המספרים שעל הקוביות.
כל קבוצה כזו תיתחם בקו מצוייר בעיפרון, כפי שהדגשתי בירוק, ולאחר מכן תצבע בצבע המתאים.
לא נשכח להוסיף את הגג.
בעניין השמש - היא אינה נחוצה, ומהווה משימה בפני עצמה. אני הוספתי אותה רק לשם הצבעוניות, וכמובן שלא ציירתי לבד, אלא הוצאתי ממאגר התמונות הממשלתי.

עכשיו, לאחר שיש לכם בית מושלם - שילחו את הציורים אלי, ותיערך הגרלה בין התמונות הזוכות. בהצלחה!