Make your own free website on Tripod.com

מסך שליחת ההודעות. למרבה הפלא - זה פשוט נשלח לפלא-פון שלי.
לצערי, בניית מסך זה הייתה כרוכה בעמל רב, ועל כן אני רואה לנכון לבקש מכם: אנא, במידה ואתם מעתיקים את מה שעשיתי פה - תודיעו לי. זה הכל. אני אפילו יכול לעזור, אבל תגידו לי שלקחתם. תודה!