Make your own free website on Tripod.com

טוב, נו. אולי הרשימה לא מלאה, אבל בדיוק בשביל זה אפשר לבקש מספרים. גם אני מצידי, מידי פעם אוסיף פה איזו שורה או שנינה.

1 אחת אחד I אחד-אחד, בבקשה!
2 שתיים שניים II "שתי אצבעות מצידון..."
3 שלוש שלושה III "לכובע שלי שלוש פינות..."
1,000,001 מליון ואחת מליון ואחד ??? יש מליון ואחת סיבות למה לא להשתעל בשמש.