Make your own free website on Tripod.com

בדף זה ישנם מספרים שהם אינם אקראיים, אלא נבחרו בקפידה מבין כל המספרים שהיו מיועדים להיכלל בקטגוריה זו. המיון נערך בפיקוח עו"ד ובחסות המועצה להימורים בספורט.

המספרים הם:
:: 1 המספר הראשון. לא יכולנו להימנע מלבחור בו.
:: 2 המספר השני. לא יכולנו להימנע מלבחור בו.
:: 42 על פי "מייקל דאגלס" 42 זו התשובה לשאלה.
:: 100 הציון האופטימלי. אינו מוכר לרובנו, אבל רובנו מכירים אנשים שמכירים אותו מקרוב.
:: 800 כמו של אבשלום קור.
:: 21,000,000 בלוטו, לפני שהחליטו לבחור סכומים עשרוניים - 14 וחצי מליון, 5.2, ועוד רבים וטובים.להשגות, הערות, תוספות, עירעורים ופירושים - אנא בידקו את עצמכם שנית, לפני שתפנו אליי. תודה, ולרוויה.