Make your own free website on Tripod.com

הבטחתי תכל'ס, אז תכל'ס:

Nam Programming :: 47*869#08#9
מה שמכניס אותנו בעצם לתפריט לא כל-כך שימושי, שקובע את הגדרות ההתקשרות של המכשיר.
מה כן שווה פה - כניסה לתפריט ג'נרל, ודיפדוף בעזרת או-קיי או מקשי הדיפדוף בצד המכשיר יתנו לנו את הערך Lock Code, מה שמרמז על כך שזהו קוד הנעילה של המכשיר. למה זה טוב? א. אם שכחת את שלך, ב. אם המכשיר נעול, ושכחת את הקוד, ג. כדי לנעול לאחרים את המכשיר, ד. כדי להתלהב.
מה לא שווה - כניסה לתפריט סטאפ נאם1, ואז ל-Phone #, תראה את מספר המכשיר, שניתן לשינוי. מה חבל שאם ננסה לבצע שיחה עכשיו - נקבל הודעה ממערכת פלא-פון שאנחנו מפגרים.
מה נעשה אם שינינו את המספר, ואנחנו לא יודעים מה היה רשום שם קודם? 1. לא נעשה זאת לעולם! תמיד נרשום מה שינינו, מאיזה ערך, ולאיזה ערך. 2. ואם כן עשיתי? המספר המקורי הוא כזה: קידומת של ארבע ספרות, ואחריה מספר הטלפון שלי (6 ספרות). והקידומת היא כדלהלן: עבור 050 - 9720, במקום 051 נרשום 9723, ואת 056 נחליף ב-1936.
חוץ משני אלה - בעצם אין פה כלום.

Test Mode :: *759#813580
כשמו כן הוא מצב אבחנה של מצב הפלא-פון, אולם שלא כשמו - ניתן לבצע כאן גם שינויים.
באופן כללי - נכניס זוג ספרות בין 00 ל-99. רובם קיימים, וחלקם לא. מה יקרה?
אם הקוד לא קיים תוצג לשנייה הודעה בסגנון של NO FIND CMD.
אם הוא קיים - ישנם שני סוגים עיקריים - כאלו שניתנים לדפדוף, וכאלו שלא. כיצד נבחין ביניהם? אם לאחר הקשת שתי ספרות מופיעה אחריהם נקודה באופן אוטומטי - הרי שלא ניתן לדפדף. לא הופיעה נקודה? נדפדף בעזרת Send ו-End, או בעזרת מקשי הדפדוף בצד המכשיר. אפשר גם לרשום ישירות את הערך המבוקש בעזרת מקשי הספרות. לסיום נקיש סולמית.
שים לב - סולמית אינה שומרת את הערכים, מה שאומר שאם למשל שינינו משהו ואין לנו מושג מה היה בהתחלה - נקיש על סולמית, ואז נוכל להתחיל כמו חדש. כדי לשמור ערך ששינינו נקיש על OK.
אז אילו קודים מעניינים יש?
01 יוציא את המכשיר מקליטה.
02 יפעיל את המכשיר מחדש, שימו לב שזו הדרך היחידה לצאת ממצב האבחנה.
18 משנה את חדות המסך, ניתן להציב ערכים בין 00 ל-31, כאשר הנורמלי הוא 16.
25 ידליק את תאורת הרקע, ו-26 יכבה אותה.
27 מדליק את המנורה האדומה, ו-28 מכבה אותה.
48 מפעיל את הרטט, שיפעל כל עוד לא תקישו 49 (גם אם, למשל, תסגרו את הפומית).

לדוגמה, כדי להלבין את המסך נקיש את הקוד, ואז 1800[ok]02. כדי להחזיר - נקיש את אותו הדבר, רק שבמקום 00 נקיש 16.כבר ציינתי שסמסונג די מופרעים, אז הנה עוד כמה קודים, שעושים נפלאות:

SIO mode :: [menu]49
אין לי מושג...

Ext. Audio :: [menu]0####
באופן עקרוני, אפשר לקבוע כאן האם בשיחות תשמע דרך המכשיר או לא. נחשו מה קורה אם מחליפים את האפשרות ל"ON" - כמובן, לא שומעים שום דבר במהלך השיחה...
למעשה הקוד הזה מיותר, ולו רק בגלל שניתן לשנות אותו דרך הטסט-מוד, בקוד מספר 55.

A-Key :: [menu]025##
כאן ניתן באמת (כנראה) לשנות את מספר המכשיר, הבעיה היא שבשביל זה צריך להכניס קוד של ספרות ואותיות רבות.


זהו. עד כאן הידוע לי. כדי להוסיף - זרקו הודעה בפורום!