Make your own free website on Tripod.com

האינטרנט הוא מקום ענק, ומעבר לכך שאי-אפשר למצוא טיפה מכל מה שכתוב בו, בהחלט ניתן לטעון כי יש המון דברים שגם ככה לא חשובים. השאלה היא איך אני מגיע למקומות אליהם אני חפץ להגיע.
בשביל זה אני פה, ובשביל זה גם אתם פה.

אני מודה, זה נשמע יומרני, ולכן אני לא מתכוון לעשות אפילו צעד בכיוון של כיבוש המרחב הקיברנטי, כפי שמי שאוהב לקרוא לו ככה קורא לו כך.
שימו לב לתפריט מימין, ודלגו לאן שבא לכם, רק אל תשכחו מאין באתם, ולאן אתם שבים!