Make your own free website on Tripod.com

ציפיתם לראות פה פורום, ובמקום זה באו כל הקישקושים האלה של איתי. איזה בעסה.
מה שקורה זה שמהדף הזה ממש אפשר לקפוץ לפורום, אבל אמרתי ל"דיבורים" שאני אשים פה את הלוגו שלהם (זה שלמטה) מה שאומר שחייבים לצפות בדף הזה. הוראות באיזור.

אפשר ללחוץ ממש כאן בכדי להגיע לפורום, ואף להשתתף בו.


הפורום מתנת

לשם מילוי חובתכם כאזרחים
נאמנים לעם ולמדינה,
יש לבהות בלוגו שלוש שניות לפחות.
תודה.