Make your own free website on Tripod.com
הבהרה: בשל פשלה נוראית ופגיעות בכונן, הפלאש שלפניכם מקוצץ. מקוצץ? יעני נעצר במתח. בהזדמנות יבוא המשך. הערה: הוא יהיה מילולי בלבד. חבל, רציתי משהו אינטראקטיבי, אבל יצא לי כל המיץ...