Make your own free website on Tripod.com
בעוד בטלויזיה עוסקים בשאלות טיפשיות, כמו "למה לא נצביע לפרס", הגענו כאן, יחד למסקנה חשובה: בוודאות אנחנו מעדיפים את ה"וניל-מוקה" על פני ה"מוקה-וניל" בפרט, ועל שאר הטעמים בכלל. התלוננו פני שאין ייצוג לגלידת השוקולד לסוגיה, והתשובה היא שבקרוב סקר על השוקולדים בלבד.
בינתיים, אנחנו ממשיכים בענייני האוכל. רוצים משאל אחר? הקליקו כאן. בתיאבון!


וכרגיל - אפשר להביע את דעתכם מליוני פעמים. מה אכפת?

הפסקת פרסומות: