Make your own free website on Tripod.com

כל העסק די פשוט: רואים את הכפתור שם למטה? הזה האפור? אם לוחצים עליו נפתח חלון עם תיבת טקסט. בתוכה רושמים ככל העולה על רוחכם, עדיף בלי אנטרים, ולוחצים שוב על הכפתור האפור (אחד אחר). זה הכל. הסתבכתם? לא נורא - זירקו את זה בפורום, ואני אדאג להעביר, לסדר ולמיין. זה הכל, סופית.